FIZIOTERAPIJA ŠILAK

FIZIOTERAPIJA IN SVETOVANJE NA TERENU DRAGICA ŠILAK

RNO - RAZVOJNO NEVROLOŠKA OBRAVNAVA

BOBATH

Gibanje je del vedenja: je dedno pogojeno in individualno pridobljeno, v vedenjskem vzorcu. Vzorci so izredno različni, vsak ima svojo individualnost. Vsak vzorec ima neko svojo kakovost. Sleherni razvoj posameznika ocenjujemo s kakovostjo. Vsako gibanje pa je prav tako povezano z nešteto občutki. Za gibanje je značilen vzorec - gibalni vzorec, ki je odraz neke povezave v živčevju in je človeku prirojeno. Kasneje jih človek uporablja v različnih kombinacijah, v različnih funkcijah. Gibanje je prenašanje teže - sprememba položaja. Večina človekovega gibanja se izvaja avtomatsko. Za to pa je potrebno nešteto ponavljanj, ki pripeljejo do avtomatskih gibalnih izkušenj. Ni važen položaj ampak je važno kako iz enega položaja preidemo v drugi položaj. Vsako najmanjšo fazo je potrebno obvladati in tako sta drža in gibanje v tesni medsebojni povezavi in sta neločljivi.

Večina našega gibanja poteka avtomatsko v vzorcih navade. Enako tako pa postanejo avtomatski tudi nepravilni vzorci, ki prav tako postanejo vzorci navade. Zato gradimo aktivne avtomatske gibalne vzorce. Terapevt tako otroka ali odraslo osebo vodi v aktiven avtomatski gibalni vzorec, ki si jo s ponavljanjem zapomni v čutno gibalno izkušnjo, in jo avtomatizira v kakovostni vzorec navade. Z zmanjševanjem naše kontrole dosežemo da otrok ali odrasli gibanje sam ponovi in zanj prevzame odgovornost.

Bobath koncept temelji na:

1. posturalni mišični tonus: je tista mišična aktivnost, ki nas podpre proti sili teže. Prekomerno zategnjeno mišičje nas podpre, ne dovoljuje pa gibanja. Normalni mišični tonus - posturalni mišični tonus - je mišična aktivnost, da aktivira in podpre mišično maso proti gravitaciji. In je osnova normalne drže. Normalni posturalni tonus mora biti takšen, da dovoljuje gibanje; biti mora tako visok, da našo težo podpre in tako nizek, da se lahko gibamo. Normalni posturalni tonus mora za vzdrževanje drže, aktivira CŽS mišice v vzorcih, ki zajemajo velike mišične skupine. Fino razporejen tonus je znak normalnega tonusa.

2. vzravnalne reakcije: zraven rabimo še dednostno določen set reakcij, ki so prirojene. To so tiste reakcije, ki nas stalno vračajo v normalen odnos naših telesnih delov in nam zagotavljajo, nas dvignejo ob normalen tonusu proti sili teže. To so vzravnalne reakcije ki po povratni poti dajejo normalen tonus. Tonus in VR sta si v stalni medsebojni izmenjavi. VR niso statične ampak dinamično neprestano spreminjajoča se aktivnost.

3. ravnotežne reakcije: da se v vzravnanem položaju lahko gibamo so odgovorne ravnotežne reakcije, ki nam naše težišče vedno vračajo v podporno ploskev in nam zagotavljajo vzravnan položaj.

 

Vzravnalne reakcije so tiste, ki dajejo vzorec tonusa, gradijo tonus. Brez normalnega tonusa ni vzravnalnih reakcij in obratno brez vzravnalnih reakcij ni normalnega tonusa. To je koncept Bobath terapije.


Copyright © 2014, ABstudio, abbini.500px.com.  All Rights Reserved.