FIZIOTERAPIJA ŠILAK

FIZIOTERAPIJA IN SVETOVANJE NA TERENU DRAGICA ŠILAK

PNF

PNF (Proprioceptivna Nevromuskularna Facilitacija) je koncept pri katerem z živčno mišično aktivacijo preko primernega draženja proprioceptorjev in eksteroceptorjev dosežemo optimalen odgovor mišic. Samo ime koncepta nam pove, katere dele človeškega telesa izkoriščamo pri obravnavi za izboljšanje funkcije, in sicer P = proprioceptor, preko katerega vzpodbudimo mišično kontrakcijo. Glavni proprioceptorji, ki jih uporabljamo pri obravnavi so mišično vreteno (v mišicah), golgijev tetivni organ (v kitah), Vater pacinijeva telesca, Ruffinijeva telesca in prosti živčni končiči (v sklepih). Zraven proprioceptorjev izkoriščamo tudi eksteroceptorje. Proprioceptorje in eksteroceptorje preko osnovnih principov PNF različno aktiviramo, tako da se mišice skrčijo ali sprostijo. N =  nevromuskularna (živčno – mišična) povezava. F = facilitacija (olajšanje).

PNF je področje fizioterapije, pri čemer se ne osredotočamo samo na posamezne probleme ali posamezne dele telesa, temveč je to celostni pristop do bolnika. Vsak problem v enem delu telesa se odraža v celotnem telesu, zato opazujemo celega človeka.

Pri obravnavi vedno upoštevamo pozitivni pristop do bolnika, bolezni in problema. Izkoriščamo močnejše dele telesa in jih uporabljamo za stimulacijo šibkejših. Stimuliramo ga iz vseh smeri, iz različnih položajev z namenom da izvabimo od bolnika najboljšo reakcijo, odgovor. Bolnikova obravnava je usmerjena k funkcionalnemu problemu, naučimo ga kako izkoristiti še neizkoriščene sposobnosti v svojem telesu. Cilj PNF-a je doseči čim večjo funkcionalnost bolnika.

PNF lahko uporabljamo pri težavah z gibanjem, ravnotežjem, koordinacijo, pri športnikih, pri bolnikih s poškodbo glave, pri multipli sklerozi, pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo, pri bolnikih po preboleli možganski kapi ipd.

Fizioterapevt bolnika vodi skozi gibanje, pri katerem se uporabljajo gibalni vzorci, kateri potekajo v diagonalah, saj je takšno gibanje bolj naravno in pa tudi lažje izvedljivo. Gibanje poteka v vseh treh ravninah –  gre za tridimenzionalno gibanje. Z gibalnimi vzorci se stimulira in olajša izvedbo gibov ali izboljša stabilnost.

 

Pri sami obravnavi terapevti ne povzročamo bolečine.

      

Copyright © 2014, ABstudio, abbini.500px.com.  All Rights Reserved.