FIZIOTERAPIJA ŠILAK

FIZIOTERAPIJA IN SVETOVANJE NA TERENU DRAGICA ŠILAK

HIPOTERAPIJA

Terapevtska jahanja se delijo na področje pedagogike (gre za pedagoško jahanje in voltažiranje ter je namenjeno osebam, ki imajo učne težave, vedenjske motnje, motnje v duševnem razvoju, motnje v zaznavi čutil in socialno čustvene motnje), športno področje (gre za športno jahanje oseb s posebnimi potrebami, kot so gibalno ovirani, slepi, gluhi itd., in vožnjo z vpregami) in področje medicine (gre za hipoterapijo, ki je namenjena osebam z nevrološkimi gibalnimi motnjami).

Hipoterapija je fizioterapevtska obravnava, ki se izvaja na konju in s konjem ter sloni na nevrofiziološki osnovi. Predpisana je od zdravnika in je izvajana kot posebna oblika obravnave z fizioterapevtom, ki ima dodatno znanje za hipoterapevta. Je tista oblika terapije, ki je ni možno nadomestiti z nobeno drugo obliko terapij. Konj deluje kot terapevtsko sredstvo, saj med hodom preko stične površine prenaša gibalni impulz na jezdeca, to pa vpliva na večdiagonalno gibanje medenice, vzravnavo trupa in ravnotežje. Pri tem se vzpodbujajo normalne reakcije drže in ravnotežja. Gibi konja se prenesejo na sedne kosti in medenično kolčni sklep, od tukaj pa na ledveni del hrbtenice. Pri hodu konja v koraku se na medenično kolčne sklepe prenese od 90 – 110 nihajnih impulzov na minuto, ki povzročajo gibanje v vseh treh ravninah: v sagitalni (fleksija / ekstenzija), frontalni (abdukcija / addukcija) in transverzalni (zunanja rotacija / notranja rotacija) ravnini. Komponente tega tridimenzionalnega gibanja medenično kolčnih sklepov, potujejo po hrbtenici navzgor v obliki diagonalno-spiralnega gibanja. S tem nastaja vzorec, ki je podoben človekovi vzravnani hoji.

Indicirana je pri vseh nevroloških okvarah, kjer prihaja do patološkega tonusa in s tem povezanih motenj koordinacije in ravnotežja. Učinki hipoterapije se kažejo na nevromotoričnem (normalizacija tonusa, vzpodbujanje vzravnalnih in ravnotežnih reakcij, izboljšanje simetrije, izboljšanje koordinacije, vpliv na hojo), senzomotoričnem (izboljšanje zaznavnih motenj, zboljšanje lastne zaznave telesa, zavedanje prostora, vpliv globoke senzibilitete), psihomotoričnem (zaupanje v samega sebe, razvoj osebnosti, večanje motivacije, aktivno sodelovanje) in sociomotoričnem (odpiranje v okolje, boljša socialna komunikacija) področju. Izvajamo jo tam, kjer lahko preko izboljšanega tonusa zgradimo korigiran gibalni vzorec, ki ga oseba integrira v čutno gibalno izkušnjo.

 Za pravilno strokovno izvedeno hipoterapijo je nujno potrebna dobra uglašenost celotnega hipoterapevtskega tima, ki ga sestavljajo fizioterapevt −hipoterapevt, vodič konja, konj in pacient.

 

              Copyright © 2014, ABstudio, abbini.500px.com.  All Rights Reserved.