FIZIOTERAPIJA ŠILAK

FIZIOTERAPIJA IN SVETOVANJE NA TERENU DRAGICA ŠILAK

O MENI

Po uspešno končani srednji zdravstveni šoli na Ptuju sem se kot medicinska sestra zaposlila na fizioterapiji v Termah Ptuj. To je bilo tudi moje prvo bližnje srečanje s poklicem fizioterapevt. Nato sem se kot medicinska sestra leta 1987 zaposlila v Zavodu Dornava, ter se leto pozneje vpisala na izredni študij fizioterapije na takratni višji šoli za zdravstvo v Ljubljani, na kateri sem leta 1992 uspešno diplomirala in si pridobila naziv višji fizioterapevt. Leta 2005 sem na visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani dodatno opravila še 3. letnik in tako postala diplomirana fizioterapevtka. Po kriterijih o napredovanju Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve sem leta 2002 napredovala v mentorja in leta 2005 v samostojnega svetovalca na področju socialnega varstva. Vse do danes sem se izobraževala pretežno na nevrofizioterapevtskih področjih in tako postala:

Leta 1996 RNO - Bobath terapevt (RNO);

Leta 2005 - Hipoterapevt;

Leta 2007 - Bownov terapevt;

Leta 2008 – PNF 4modul;

Leta 2011 – Therasuit terapevt.

Po 21-tih letih dela na področju nevrologije v Zavodu Dornava, sem se oktobra 2008 odločila za samostojno poklicno pot.


Copyright © 2014, ABstudio, abbini.500px.com.  All Rights Reserved.